Topic outline

 • HOME  Selamat Datang Ke Seminar Nasional Kali Ke-26 Institut Aminuddin Baki
  Kementerian Pendidikan Malaysia.

 • Pengenalan

  • Penceritaan berkaitan sejarah Seminar Nasional yang telah mencapai kali ke-26
  • Pencapaian melalui penganjuran Seminar Nasional;
  • SN Ke-26: Matlamat, Objektif, hasrat

  • Tema & Sub-Tema

   Revolusi industri ke-4 kerap menjadi perbahasan yang hangat dalam era digital kebelakangan ini. Dalam keterujaan menghadapi cabaran persekitaran global ini, pemimpin-pemimpin pendidikan di negara ini harus sentiasa bersedia memainkan peranan penting sebagai penggerak utama dalam merealisasikan aspirasi kerajaan yang termaktub dalam Anjakan kelima PPPM 2013-2025. Oleh yang demikian, pembentukan kepimpinan futuristik amat diperlukan dalam usaha menyambut cabaran revolusi industri ke-4 ini. Justeru itu, pemerkasaan kepimpinan berasaskan nilai perlu dibugarkan dalam kalangan pemimpin pendidikan ke arah pembentukan pemimpin futuristik yang diharap-harapkan. Dengan kata yang lain, keseimbangan perlu digarap dalam konteks penghayatan nilai dengan kewujudan artificial intelligence IR4 ini. Sehubungan itu, beberapa elemen utama perlu dititikberatkan dalam memperkasakan kepimpinan berasaskan nilai seperti pengupayaan autonomi kepimpinan pendidikan, kepimpinan digital, penghayatan nilai, penekanan kepada inovatif dan kolaboratif serta pemerkasaan TVET dan STEM. Kelima-lima elemen tersebut merupakan sub-tema penting untuk tema Seminar Nasional ke-26 iaitu:

   MEMBENTUK PEMIMPIN MASA HADAPAN: MEMPERKASA KEPIMPINAN BERASASKAN NILAI


  • Yuran Seminar & Cara Pembayaran

   PEMBENTANG:  RM270

   PESERTA:  RM270 Early bird sebelum 31 Mei, 2019.  RM300 selepas, 31 Mei, 2019.