Portal Perhimpunan Bulanan, Seminar, Persidangan dan Kolokium ini adalah satu lagi inisiatif dan inovasi IAB di dalam menambah nilai perkhidmatan latihan yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan IAB yang terdiri dari pelbagai peringkat dan lapisan untuk warga IAB,  KPM dan juga di luar KPM.  Melalui portal ini, IAB melangkah setapak lagi di dalam usahanya untuk meningkatkan penggunaan aplikasi digital dalam memperluaskan lagi perkhidmatan pengembangan ilmu pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  Melalui portal ini juga adalah diharapkan IAB dalam memulakan penerokaan di dalam aktiviti persidangan terbuka (open conference) secara dalam talian (online).


SELAMAT DATANG KE PORTAL e-SIDANG. UNTUK MAKLUMAN, PERHIMPUNAN BULAN FEBRUARI 2023 INSTITUT AMINUDDIN BAKI IALAH PADA 27 FEBRUARI 2023 BERMULA JAM 8.30 PAGI. TEMA PERHIMPUNAN BULAN INI IALAH "KESEJAHTERAAN MINDA MEMACU KECEMERLANGAN ORGANISASI". SILA KLIK LINK YOUTUBE DI BAWAH INI.

YOUTUBE LIVE