Portal Perhimpunan Bulanan, Seminar, Persidangan dan Kolokium ini adalah satu lagi inisiatif dan inovasi IAB di dalam menambah nilai perkhidmatan latihan yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan IAB yang terdiri dari pelbagai peringkat dan lapisan untuk warga IAB,  KPM dan juga di luar KPM.  Melalui portal ini, IAB melangkah setapak lagi di dalam usahanya untuk meningkatkan penggunaan aplikasi digital dalam memperluaskan lagi perkhidmatan pengembangan ilmu pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  Melalui portal ini juga adalah diharapkan IAB dalam memulakan penerokaan di dalam aktiviti persidangan terbuka (open conference) secara dalam talian (online).

SUKACITA DI MAKLUMKAN BAHAWA KOLOKIUM LCML KALI KE-2 AKAN DIADAKAN PADA 22-25 OKTOBER 2018 DI IAB CAWANGAN SARAWAK DAN KOLOKIUM PEMIMPIN CEMERLANG INSTITUSI PENDIDIKAN (KPCIP) AKAN DILAKSANAKAN PADA 29 OKTOBER HINGGA 1 NOVEMBER 2018 DI AUDITORIUM PERDANA INSTITUT AMINUDDIN BAKI BANDAR ENSTEK.
BANNER TERKINIpbjulai


MAKLUMAN

PESERTA YANG TELAH MENDAPAT SURAT TAWARAN MENGHADIRI KOLOKIUM DI ATAS DI POHON UNTUK MENGISI BORANG ONLINE  PENGESAHAN KEHADIRAN DI BAWAH INI.