Portal Perhimpunan Bulanan, Seminar, Persidangan dan Kolokium ini adalah satu lagi inisiatif dan inovasi IAB di dalam menambah nilai perkhidmatan latihan yang diberikan kepada pelanggan-pelanggan IAB yang terdiri dari pelbagai peringkat dan lapisan untuk warga IAB,  KPM dan juga di luar KPM.  Melalui portal ini, IAB melangkah setapak lagi di dalam usahanya untuk meningkatkan penggunaan aplikasi digital dalam memperluaskan lagi perkhidmatan pengembangan ilmu pengurusan dan kepimpinan pendidikan.  Melalui portal ini juga adalah diharapkan IAB dalam memulakan penerokaan di dalam aktiviti persidangan terbuka (open conference) secara dalam talian (online).


SELAMAT DATANG KE PORTAL e-SIDANG. UNTUK MAKLUMAN, KOLOKIUM PENYELIDIKAN BERIMPAK TINGGI AKAN DILAKSANAKAN DI INSTITUT AMINUDDIN BAKI BANDAR ENSTEK PADA 20 HINGGA 21 SEPTEMBER 2022. UNTUK MAKLUMAT LANJUT MENGENAI KOLOKIUM INI BOLEH KLIK BANNER DI BAWAH INI.

SN29